Du hí Việt Nam

Những công việc sau khi khách rời đi tại khách sạn du lịch Harbour View, Hải Phòng

Cập nhật tình trạng buồng trong sơ đồ buồng.         Thông báo bộ phận buồng làm vệ sinh để chuẩn bị phòng đón khách.         Lưu hồ sơ khách.         Chuyển hồ sơ và các chứng từ liên quan của khách tới phòng kế toán.         Nhìn chung, quy trình phục vụ khách của nhân viên lễ tân diễn ra một cách nhanh chóng,…

Read more

Cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Quảng Ngãi theo mục đích chuyến đi giai đoạn 2001 - 2010

Cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Quảng Ngãi theo mục đích chuyến đi giai đoạn 2001 – 2010

  Đơn vị tính: %   Năm         Du lịch nghỉ dưỡng         Kết hợp công việc         Thăm thân         Khác   2001         25         63         7        5 2002         30         59         5        6 2003         35         55         5        5 2004         43         43         6        8 2005         48         39         6        7 2006         53         34         8        5 2007         30         56         8        6 2008         35         53         6        6 2009         48         40         7        5 2010         70         20         5        5 “Nguồn:…

Read more