Sự tăng trưởng này bị ảnh hưởng chính bởi hai nhân tố chính gồm: số lượt du khách đến du lịch tại tỉnh Lâm Đồng như đã phân tích ở trên, và phụ thuộc vào mức chi tiêu và mua sắm của du khách (mặt bằng chung thì mức chi tiêu của khách quốc tế thấp mặc dù đây là đối tượng khách sẽ đem lại nguồn ngoại tệ và nguồn thu lớn cho du lịch). Cụ thể như sau:

Năm 2006 so với năm 2005:tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 18,36%, tương ứng tăng 258 tỷ đồng

Năm 2007 so với năm 2006:tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 80,39%, tương ứng tăng 1337 tỷ đồng

Năm 2008 so với năm 2007:tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 7,33%, tương ứng tăng 220 tỷ đồng

Năm 2009 so với năm 2008:tốc độtăng trưởng doanh thu đạt 5,59%, tương ứng tăng 200 tỷ đồng

Năm 2010 so với năm 2009:tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 32,35%, tương ứng tăng 1.100 tỷ đồng.

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch:gồm các tiện nghi lưu trú, ăn uống, các tiện nghi thể thao vui chơi giải trí, phương tiện vận chuyển và các tiện nghi phục vụ du lịch khác. Do vậy mà cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch là một trong những thành phần quan trọng nhất của sản phẩm du lịch, là tiêu chí cho sự lựa chọn của du khách, là yếu tố tạo nên sự độc đáo khác biệt của sản phẩm du lịch, tạo dựng hình ảnh riêng cho một điểm du lịch.