NHỮNG ĐIỂM KHÁI QUÁT NHẤT VỀ DU LỊCH

D

u lịch là mộtngành “ công nghiệp không khói’’, được hình thành và phát triển trên tiềm năng văn hóa , xã hội . Nhưng nó vẫn phát triển dựa trên những quy luật phát triển kinh tế chung . Khái niệm du lịch bao gồm các lĩnh vực như : các tuyến , điểm du lịch .

Tuyến – điểm du lịch :

  • Các điểm du lịch là nơi tập trung một loại tài nguyên tự nhiên , nhân văn , kinh tế – xã hội hay một công trình riêng biệt phục vụ cho du lịch .
  • Các tuyến du lịch gồm những điễm du lịch được nối với nhau . Trong từng trường hợp cụ thể , các tuyến du lịch có thể là tuyến nội vùng hay tuyến liên vùng .

Các hình thức tổ chức du lịch:

  • Du lịch dã ngoại , là loại hình du lịch cắm trại ngoài trời , kết hợp với những trò chơi để tạo ra không khí , cảm giác thoải mái cho nhóm du lịch .
  • Du lịch sinh thái , là loại hình du lịch để thưởng thức những tài nguyên thiên nhiên , thích hợp cho mọi loai khách du lịch , đặc biệt là khách nước ngoài .
  • Du lịch nghiên cứu : là loại hình tổ chức cho cá nhân hay một nhóm nghiên cứu , tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên , các tài nguyên nhân văn .
  • Du lịch tìm hiểu về lịch sử văn hóa : là loại hình du lịch tìm hiểu về những tài nguyên nhân van thích hợp đối với những khách tham quan những đình , đền , chùa , các công trình kiến trúc nghệ thuật ,….
  • Du lịch vui chơi giải trí : là loại hình du lịch giúp cho khách tham quan những giây phút được thư giãn về tinh thần sau một thời gian lao động , tăng cường sức khỏe .