Từ tiêu chuẩn đã có kết hợp với tiêu chuẩn VTOS, tổ trưởng từng bộ phận nên đưa ra quy trình chung về tiêu chuẩn phục vụ, từ quy trình chung thiết lập từng quy trình nhỏ và càng cụ thể càng tốt, điều quan trọng là phải phù hợp với công việc của bộ phận mà từ đó nhân viên nào cũng có thể nhìn vào quy trình đó mà làm tốt công việc của mình để đem lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng xứng đáng với tiêu chuẩn là khách sạn Hương Sen 3 sao.

 

Hướng đến khách hàng:

Một trong những giải pháp quan trọng nhất trong việc thiết lập quy trình tiêu chuẩn phục vụ mà hướng đến khách hàng trong công tác quản lý chất lượng phục vụ của khách sạn là việc tìm hiểu những nhu cầu, mong đợi của khách hàng, từng đối tượng khách hàng cụ thể như là khách công vụ thì với quy trình tiêu chuẩn phục vụ chỉ thay đổi những gì? Không thay đổi gì? Mà đem lại hiệu quả tốt nhất, đáp ứng tất cả những mong muốn dù nhỏ nhất của khách hay đáp ứng vượt mức mong đợi của khách. Có như vậy mới để lại ấn tượng sâu sắc đối với khách; đồng thời là yếu tố mà khách luôn ưu ái đối với khách sạn và mong muốn lại đến với khách sạn để được quan tâm và chăm sóc; ngoài ra, những vị khách hàng đáng quý đó còn là kênh quảng cáo hiệu quả nhất cho khách sạn.

Nâng cao chất lượng đội ngũ phục vụ:

Vai trò thiết yếu của đội ngũ phục vụ trong chất lượng phục vụ:

Về việc nâng cao chất lượng đội ngũ phục vụ thì tổ trưởng các bộ phận của khách sạn đã có biện pháp và cách thức nâng cao chất lượng phục vụ khá tốt cũng như công tác đào tạo, tuyển dụng nhưng công tác quản lý chất lượng phục vụ chưa định hình rõ ràng và thiếu quy chế về quản lý chất lượng phục vụ trong khách sạn. Vì vậy, ban giám đốc cần có một quy chế về quản lý chất lượng phục vụ về việc nâng cao chất lượng đội ngũ phục vụ mà nhân viên khách sạn có vai trò thiết yếu.