Văn hóa Việt Nam

Tổng quan về quy hoạch môi trường Đồng Bằng Sông Cửu Long

–Chiến lược môi trường: là sự chọn lựa có căn cứ khoa học cho các định hướng hoặc mục tiêu về môi trường cùng KTXH, là tiền đề cơbản của kế hoạch và quy hoạch môi trường, là cơsở để hoạch định các chính sách môi trường và những biện pháp cơbản cho việc thực hiện chiến lược đó. Chiến…

Read more

Lợi ích chính của ngành du lịch

Chúng ta đều biết du lịch được mệnh danh là ngành công nghiệp không khói, một ngành kinh tế phát triển nhanhhàngđầu thế giới. Cuộc sống con người ngày càng phát triển, nhu cầu được hưởng các dịch vụ du lịch ngày càng tăng lên, vì vậy du lịchđã và đanglà một ngành kinh tế mang lại hiệu quả cao…

Read more

KẾ HOẠCH VỚI HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP NGÀNH DU LỊCH TRĂNG MẬT

Các hoạt động xúc tiến hốn hợp Việc tổ chức hoạt động giao tiếp khuyếch trương sản phẩm rất tốn kém và đòi hỏi bộ hận Marketing có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. công ty nên áp dụng các biện pháp sau: Hình thức quảng cáo của công ty là quảng cáo qua tạp chí, in catalog , quảng cáo…

Read more